Mobila hems historia

De första täckta vagnarna utvecklades när Europa började kolonialisera Nordamerika kring 1745. Det var en viktig del i att hjälpa nybyggarna förflytta sig över de stora ogästvänliga slätterna, med familj och hushåll. De franska, engelska och spanska nybyggarna färdades i prärievagnar, som innehöll allt invånarna behövde för den långa resan. Många filmer har åskådliggjort hur vagnarna utgjorde ett skydd vid överfall; de kunde ställas i cirkel som en vagnborg, vars insida blev ett torg och en skyddande plats.

På 1810-talet utvecklades vagnar i Frankrike som var gjorda för att bo i snarare än att frakta människor eller varor. De byggdes för cirkusartister och underhållare som turnerade runt städer och byar i det nyindustrialiserade Europa. Det var först på 1850-talet som romani-folket började leva i sina vagnar. Dessa kallades för vardos, och var ofta rikt utsmyckade och hade även spis och skorsten för uppvärmning. De amerikanska vagnarna var ofta bara täckta av en tältduk, men romanes vagnar var i trä, stabila och rikt dekorerade.

På 1910-talet tog industrin upp idén med motoriserade hem och började bygga de första husbilarna på bil eller lastbilschassin i Kanada. På 1920-talet var mobila hem väletablerade i USA, och det fanns också campingklubbar, trots att vägarna inte var asfalterade och att det knappast fanns några campingplatser. Under 1930-talet började ett stort antal företag tillverka husvagnar. Ofta började de som familjeföretag, men blev snart stora bolag och ett av dem, Airstream, existerar än idag. Under depressionen gick industrin ner kraftigt, och de enda vagnar som tillverkades var för mobila sjukhus eller restauranger.

Från 1950-talet började tillverkarna bygga kompletta husbilar. Dessa var smidiga att köra och parkera. Men både husvagnar och husbilar växte även på längden så att vissa blev väldigt otympliga. Det amerikanska skattesystemet gynnade framväxten av trailer parks, husvagnsparker, vilket var ytterligare ett uppsving för branschen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *